SHRI OM PRAKASH BHASIN AWARDS
ENGINEERING Including ENERGY and AERO SPACE
SL. No.
Name of Recipient
Year of
Award
Date of
Function
Presented by
1.
Dr. Raja Ramanna
1985
17.03.86
Shri Rajiv Gandhi,
Prime Minister of India
2.
Prof. M. M. Sharma
3.
Dr. Satish Dhawan
4.
Sh. S. Roy Choudhary
5.
Dr. N. Tata Rao
1986
23.05.87
Giani Zail Singh,
President of India
6.
Dr. S. Varadarajan
7.
Dr. L. K. Doraiswami
8.
Dr. A. P. J. Abdul Kalam
9.
Prof. A. K. N. Reddy
1987
30.05.88
Dr. Shankar Dayal Sharma,
Vice President of India
10.
Prof. S. C. Dutta Roy
11.
Sh. R. M. Vasagam
12.
Dr. George Joseph
13.
Sh. P. R. Roy
1988
30.03.89
Sh. P. V. Narasimha Rao,
Minister of External Affairs
14.
Dr. R. K. Bhandari
15.
Dr. K. Kasturirangan
16.
Dr. V. S. Arunachalam
1989
24.10.90
Prof. Madhu Dandavate,
Minster of Finance
17.
Prof. K. L. Chopra
18.
Sh. J. C. Bhattacharya
19.
Sh. P. Banerjee
20.
Sh. N. B. Prasad
1990
13.03.92
Shri Arjun Singh,
Minister of H.R.D.
21.
Dr. K. H. Gharda
22.
Dr. R. A. Mashelkar
23.
Prof. M. A. Ramaswamy
24.
Prof. Rajinder Kumar
1991
20.05.92
Sh. P. V. Narashimha Rao,
Prime Minster of India
25.
Dr. T. K. Bose
26.
Sh. M. S. Vasudeva
1992
15.05.93
Sh. Shivraj V. Patil,
Speaker, Lok Sabha
27.
Sh. Paul Ratnasamy
28.
Sh. P. Ramachandran
29.
Dr. R. Balakrishan
30.
Dr. P. Rama Rao
1993
11.04.95
Sh. P. N. Haksar,
Chancellor, J.N.U.
31.
Prof. U. R. Rao
32.
Dr. H. S. Mukunda
1994
33.
Dr. A. V. Rama Rao
34.
Dr. K. K. Mahajan
35.
Dr. (Mrs) Jyoti Parikh
1995
18.02.97
Dr. Karan Singh,
Member of Parliament
36.
Dr. S. Sivaram
37.
Dr. G. Madhvan Nair
38.
Sh. P. S. Goel
39.
Dr. M. R. Srinivasan
1996
14.10.98
Dr. Murli Manohar Joshi,
Minister of Science & Technology
40.
Dr. T. S. R. Prasada Rao
41.
Dr. C. G. Krishnadas Nair
42.
Dr. K. S. Narasimhan
1997
43.
Dr. K. N. Shankara
44.
Dr. P. R. Rao
1998
21.06.99
Shri Atal Bihari Vajpayee,
Prime Minister of India
45.
Dr. Placid Rodriguez
1999
11.05.01
Shri. K. C. Pant, Dy. Chairman,
Planning Commission
46
Dr. T. Ramasami
2000
11.05.01
47.
Prof. S. P. Sukhatme
2001
13.05.02
Shri L. K. Advani,
Minister of Home Affairs
48.
Dr. E. Sreedharan
2002-03
20.08.04
Shri. Bhairon Singh, Shekhawat,
Vice President of India
49.
Dr. Prem Chand Pandey
2004-05
26.10.06
Dr. A. P. J. Abdul Kalam,
President of India
50.
Dr. Kota Harinarayana
2006-07
15.11.11
Shri M. Hamid Ansari
Vice President of India
51.
Prof. Narinder Kumar Gupta
2008-09
15.11.11
Shri M. Hamid Ansari
Vice President of India
52.
Dr. Baldev Raj
2011
01.11.14
Prof. M.G.K. Menon, FRS
53.
Dr. G. Sundararajan
2013
01.11.14
Prof. M.G.K. Menon, FRS
54.
Prof. Bhim Singh
2014
01.11.16
Bharat Ratna Professor
C.N.R. Rao, FRS
55.
Prof. (Ms.) Sneh Anand
2015
01.11.16
Bharat Ratna Professor
C.N.R. Rao, FRS